0 артикула
BGN
 • EUR
 • BGN
BG

Категории

Политика за личните данни

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Tози документ съдържа Политиката за сигурност на личните данни на физически лица и е неразделна част от Общите условия. В случай че не сте съгласни с Общите условия, нямате възможност да използвате електронния магазин www.satelit-nikis.bg и да сключвате договори със „Сателит Никис" ЕООД. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

Дата на актуализация: 25 октомври 2018

Моля, прочетете внимателно тази Декларация преди да използвате предлаганите от www.satelit-nikis.bg  услуги.

С цел сключване и изпълнение на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчаната стока посредством сайта www.satelit-nikis.bg, "Сателит Никис" ЕООД , ЕИК: 125543186 със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул. Христо Ботев” № 11, обработва данни на физически лица (субекти на данни) в съответствие с настоящата Политика.

"Сателит Никис" ЕООД е администратор на данни по отношение на информацията, събрана при разглеждането на електронния ни магазин и закупуването на предлаганите от нас продукти. При обработването на лични данни "Сателит Никис" ЕООД спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 ("Регламент") и Закона за защита на личните данни. Ние събираме и обработваме лични данни за конкретни и изрично упоменати цели, в съответствие с действащото законодателство и зачитане на правата на потребителите. За лични данни се счита всяка информация, която пряко или непряко може да послужи за идентифицирането на конкретно физическо лице.  Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на предлаганите от нас услуги. Когато ни предоставяте личните си данни, Вие се съгласявате да ги обработваме по начина описан в настоящата Декларация. Ние сме предприели необходимите стъпки да информираме потребителите какви данни за тях събираме, за какви цели ги използваме, както и да получим тяхното съгласие. Въвели сме технически и организационни мерки за да осигурим защитата на личните данни които обработваме. Не събираме съзнателно лични данни за лица на възраст под 16 години и ако научим, че ни е била предоставена такава информация, тя веднага ще бъде изтрита.

Категории субекти, чиито лични данни обработваме

Във връзка с предоставяне услугите на електронния магазин www.satelit-nikis.bg и сключване и изпълнение на договори ние обработваме информация относно следните субекти на данни:

 • физически лица, потребители на сайта без регистрация.
 • физически лица, потребители на сайта с регистрация.
 • физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали или друга кореспонденция към "Сателит Никис” ЕООД
 • физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали или друга кореспонденция, отправена към "Сателит Никис" ЕООД.
 • физически лица, с които Ние сключваме договори – наши служители, клиенти, партньори и др.

Онлайн магазинът www.satelit-nikis.bg събира и обработва следните лични данни:

Данни за регистрация: Собствено име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, адрес за доставка. Тези данни се използват за създаване на потребителски акаунт и за идентификация на потребителя при обработка на неговите поръчки, рекламации и други използвани услуги. Данните за регистрация се събират с изричното съгласие на потребителя и се съхраняват до оттеглянето на неговото съгласие. Ако потребителят пожелае да оттегли съгласието си за предоставяне на личните си данни, неговият акаунт ще бъде заличен и данните му изтрити.

Данни за поръчка: Собствено име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, адрес за доставка, IP адрес от който е създадена поръчката, дата и номер на поръчката, артикулен номер и количество на поръчаните продукти. Тези данни се използват с цел изпълнение на договора за покупко/продажба от разстояние и доставка на поръчаните от клиента стоки на посочения от него адрес, както и за изпълнение на задължения произтичащи от счетоводното и данъчно законодателство. Данните за поръчка се събират с изричното съгласие на потребителя и се съхраняват не повече от една година от датата на създаването на поръчката, след което данните се изтриват или анонимизират (привеждат във вид, който не разкрива самоличността на потребителя).

Данни за комуникация: Име и имейл адрес на потребителя, дата на изпращане и получаване на кореспонденцията, предмет на комуникацията (справка, запитване, рекламация или други), както и всяка информация, която сме получили в течение на кореспонденцията с потребителя, включително телефон за контакт, данни във връзка с поръчка или връщането на стоката, финансова информация (номер на банкова сметка), или друга лична информация. Данните получени при комуникация с потребител се използват за цели произтичащи от предмета на комуникацията и се съхраняват за срока, който е необходим за изпълнението на тези цели.

Данни за имейл бюлетин: Имейл адрес. Тези данни се използват с цел изпращането на информационен бюлетин на потребителя с информация за промоционални кампании, нови продукти и друга полезна информация, която той ще получава след изрично дадено от него съгласие. Потребителят има право да оттегли съгласието си за получаване на информационен бюлетин по всяко време, след което неговият имейл адрес ще бъде заличен от списъка с абонати на бюлетина.

Освен описаните цели, ние можем да използваме информация получена при посещенията и покупките на потребителите в сайта за статистически анализ, с цел подобряване управлението на бизнеса си, предоставяне на по-добри стоки и услуги, рекламиране на наши продукти, както и за изготвяне на промоционални предложения за някои клиенти.

По отношение на нашите служители събираме и допълнителна информация, включваща данни от лична карта, ЕГН, личен мобилен телефон, банкова информация, данни за здравословно състояние, с цел изпълнение на сключените с тях трудови договори. 

Лица с достъп до лични данни на потребителите:

Наши служители ангажирани с продажбите, комуникацията и логистиката, служители изпълняващи дейности по поддръжката на софтуера и оборудването.

Трети лица с които имаме сключено споразумение за поверителност на данните – куриерски фирми.

Държавни органи или длъжностни лица, в случаите когато сме длъжни да им предоставим лични данни по силата на действащото законодателство.

Права на потребителите по отношение на предоставените лични данни:

Право на информация. Потребителите имат право да изискват от нас информация какви лични данни за тях съхраняваме, предвиденият срок за който ще ги съхраняваме и целите за които ги използваме.

Право на оттегляне на съгласие. Потребителите имат право да оттеглят съгласието си да използваме техните личните данни, което са дали преди това. Те могат да оттеглят съгласието си по всяко време и без да посочват причини.

Право на коригиране или изтриване на данните. Потребителите имат право да изискват от нас да коригираме част от данните им. Те могат да изискват от нас и да изтрием личните им данни - при условие, че няма обстоятелства налагащи съхранението им.

Право на преносимост на данните. Потребителите имат право да изискват от нас да им предадем свързаните с тях лични данни, или да ги прехвърлим на друг посочен от тях администратор - при условие, че това е технически осъществимо.

Потребителите на www.satelit-nikis.bg  могат да изискат правата си като използват формуляра за контакт или се свържат с нас по телефона. Моля имайте предвид, че в някои случаи можем да поискаме допълнителна идентификация от потребител, за да се уверим, че той има право да получи изисканата от него информация.

Ние си запазваме правото да изменяме или допълваме настоящата Декларацията за поверителност и защита на личните данни във връзка с промени в законодателството, по препоръки на контролни органи, или по наша инициатива. Моля, проверявайте Декларацията за евентуални промени, преди да се възползвате от нашите услуги.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ


Бисквитката (HTTP cookie) представлява малък текстов файл, изпратен от уебсайт към интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сайт. Бисквитките могат да съдържат произволна информация, тя обикновено служи за удостоверяване на самоличността на регистриран в сайта потребител, като част от процеса на влизане или първоначална регистрация в сайта, също и за поддържане на "пазарска кошница" за избрани от потребителя стоки по време на сесията. Бисквитки може да се използват за персонализация на сайт (показване на различно съдържание на различните потребители), или за проследяване на действията на потребителите в сайта за маркетингови и рекламни цели. Бисквитките могат да бъдат временни (сесийни) или постоянни (фиксирани). Временната бисквитка се изтрива при затваряне на интернет браузъра, докато постоянната се съхранява на потребителския компютър до изтичането на срока на валидност, или докато не бъде изтрита ръчно. През 2011 г. Европейският съюз въведе изискването всички уебсайтове опериращи на територията му да информират потребителите си за ползването на бисквитки.

Онлайн магазинът на www.satelit-nikis.bg използва:

Строго необходими бисквитки - тези бисквитки са нужни за да може сайтът да функционира, те се настройват при действия на потребителя като избор на език, валута, логин сесия, използване на парола. Браузърт може да бъде настроен да блокира тези бисквитки, но в такъв случай някои от функционалностите на сайта няма да работят.

Бисквитки за анализи и статистика - те служат за анализ на трафика от посетителите на сайта и събиране на статистическа информация за източниците на трафика, броя посещения на страниците и действията на потребителите.

Бисквитки от трети лица - наши маркетинг и рекламни партньори. Те могат да бъдат използвани от тях за измерване на ефективността на своите реклами и за персонализиране на рекламното съдържание което се показва на потребителя, така че то да съответства на неговите интереси и търсене.

Повечето съвременни интернет браузъри са настроени по подразбиране да приемат бисквитки, но това може да се промени от настройките на съответния браузър. Той може да бъде настроен да блокира всички бисквитки, или само тези, които идват от трети лица. Ограничаването на използването на бисквитки е възможно да засегне някои от функционалностите на сайта. Потребителите могат да изтриват запазените файлове бисквитки чрез настройките на браузъра.

В сайта се използват логове със следните цели:

 • За подсигуряване на надеждното функциониране на услугите и установяване на технически проблеми.
 • За подсигуряване сигурността на услугите и откриване на злонамерени действия.
 • За развитие и подобряване на услугите в сайта.
 • За измерване на посещаемостта на сайта.

Възможно е да използваме и сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността и други устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство.

Нови продукти